Apr 12, 2016
 • Til KL's årlige konference, Kommunal Økonomisk Forum 2016, udarbejdede Devoteam rapporten ”Inspirationskatalog – Gode erfaringer til brug for kommunale samarbejder om it og digitalisering”. Forud for rapporten havde Devoteam og KL udarbejdet en kort pjece om selvsamme emne, som også blev præsenteret på konferencen. Rapporten præsenterer ti eksempler på eksisterende kommunale samarbejder og kan anvendes som inspiration til andre kommuner, der ønsker at indgå i samarbejder.

  Du kan læse mere om rapporten og pjecen samt dowloade dem her. 

  I forlængelse af rapporten bad KL og Finansministeriet Devoteam om at udarbejde tre konkrete vejledninger, til at hjælpe kommuner godt på vej med fremtidige samarbejder.

  Vejledningerne er et sæt af tre vejledninger om etablering af kommunale samarbejder og består af et sæt standardvedtæger for henholdsvis forening og § 60-selskab, styrker og udfordringer ved kommunale samarbejder samt en vejledning vedrørende processen for at finde sammen i et kommunalt samarbejde. Vejledningerne er udarbejdet med det formål, at give kommunerne et konkret sted at starte og arbejde videre ud fra, i processen omkring etableringen af et samarbejde. 

  Opstarten af et samarbejde mellem kommuner kan være udfordrende i praksis. Vejledningen "Proces for etablering af kommunale samarbejder" er udarbejdet som inspiration for en proces, der kan lede frem til, at endnu flere kommuner samarbejder.

  Formålet med vejledningen "Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder" er at skabe et overblik for læseren over styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder, og således inspirere til nogle grundlæggende overvejelser omkring det at indgå i et samarbejde. 

  Vejledningen "Standardvedtægter forening og § 60-selskab" stiller standardvedtægter til brug for kommunale samarbejder til rådighed og konkretiserer således hvordan et sæt vedtægter kan udformes. Vejledningen er opdelt i to sæt standardvedtægter: Ét for en forening og ét for et § 60-selskab.

  Vejledningerne kan downloades her fra siden.